Uvjeti korištenja

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Dobro došli na portal Ticket2go.hr. Ticket2go.hr Vam omogućuje korištenje usluga i sadržaja svog portala koje je podložno niže navedenim Uvjetima korištenja. Uvjeti korištenja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge portala Ticket2go.hr.

Članak 2.

Korištenjem internetske stranice Ticket2go.hr smatra se da ste u potpunosti pročitali i razumjeli te da ste suglasni s ovdje navedenim Uvjetima korištenja / Uvjetima prodaje. Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo vas da se ne koristite ovom internetskom stranicom.

II. DEFINICIJE OSNOVNIH IZRAZA

Članak 3.

1. Organizator je, u smislu ovih Uvjeta korištenja, svaki posjetitelj stranice Ticket2go.hr koji je uspješno unio svoj proizvod/uslugu/događaj na stranicu Ticket2go.hr s ciljem promocije i/ili prodaje navedenog proizvoda/usluge/događaja.
2. Kupac je, u smislu ovih Uvjeta korištenja, svaki posjetitelj stranice Ticket2go.hr koji je došao na navedenu stranicu sa namjerom da se informira i/ili kupi proizvod/uslugu ponuđenu na Ticket2go.hr.
3. Korisnik je, u smislu ovih Uvjeta korištenja, svaki posjetitelj stranice Ticket2go.hr, uključujući Organizatora i Kupca.

III. OPIS USLUGA

Članak 4.

FORESTLAND j.d.o.o. omogućava i provodi promotivnu prodaju proizvoda/usluga kao posrednik u ime i za račun Organizatora putem internet stranica Ticket2go.hr i povezanih stranica. Ticket2go.hr je namijenjen prvenstveno organizatorima događaja poput okupljanja, koncerata, manifestacija, proslava, konferencija, seminara, virtualnih i sličnih događanja, kojima omogućuje poticanje prijava, prodaju ulaznica i popratnih proizvoda/usluga te brojne analitičke i prateće alate za povećanje produktivnosti njihovog događaja. Ticket2go.hr, putem interneta omogućava svim Korisnicima jednostavnu pretragu trenutno dostupnih događaja te kupnju ponuđenih proizvoda/usluga.

IV. REGISTRACIJA KORISNIČKOG PROFILA

Članak 5.

Prije kupnje proizvoda ili usluge na stranici Ticket2go.hr, Korisnik mora kroz proces Registracije otvoriti svoj korisnički profil.

Članak 6.

Prilikom registracije na stranicu Ticket2go.hr, Korisnik je dužan unijeti svoje osobne podatke koji moraju biti točni te ih Korisnik mora redovito provjeravati i ažurirati. Ukoliko postoji sumnja da Korisnikovi podaci nisu istiniti ili ažurirani FORESTLAND j.d.o.o. zadržava pravo suspendirati Korisnikov račun i daljnje korištenje stranice Ticket2go.hr

V. KORIŠTENJE STRANICE TICKET2GO.HR

Članak 7.

Korisnik se obvezuje da neće pokušati na bilo koji način na ometati ili pokušati omesti rad stranice Ticket2go.hr.

Članak 8.

Također, Korisnik se obvezuje na neće pokušati doći do izvornog koda stranice Ticket2go.hr ni preprodavati ili iznajmljivati bilo koji dio stranice Ticket2go.hr (osim za korištenje prodaje ulaznica)

VI. SADRŽAJ NA STRANICI TICKET2GO.HR I PONAŠANJE KORISNIKA

Članak 9.

Svi materijali koji se nalaze na stranici Ticket2go.hr ekskluzivno su pravo Udruge mladih Forestland ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigove i/ili dizajn. Svako kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje, dubinsko povezivanje, ili mijenjanje na drugi način stranice Ticket2go.hr bez izričitog pismenog odobrenja Udruge mladih Forestland strogo je zabranjeno.

Članak 10.

U slučaju kršenja uvjeta iz prethodnog članka protiv počinitelja može se pokrenuti parnica i/ili kazneni progon.

VII. PONAŠANJE KORISNIKA

Članak 11.

Pri korištenju stranice Ticket2go.hr Korisnik će imati mogućnost unosa podataka i slika koje će na njemu kasnije biti prikazane. Svi podaci koje Korisnik unese moraju biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja. FORESTLAND j.d.o.o. ne može pregledati sve podatke unesene na stranicu Ticket2go.hr i ne može garantirati da su svi ti podaci točni i u skladu s Uvjetima korištenja te se stoga odriče odgovornosti za točnost takvih podataka. Uz to, FORESTLAND j.d.o.o. ne može garantirati da neki od takvih sadržaja ne vrijeđaju autorska prava ili nisu protuzakoniti na drugi način. Svaki Korisnik koji primijeti takav sadržaj na stranici Ticket2go.hr dužan je to prijaviti na info@forestland.hr, a FORESTLAND j.d.o.o. se obvezuje takav sadržaj ukloniti u najkraćem mogućem roku.

Članak 12.

Korisnik je suglasan da neće unositi podatke koji:
• Bi mogli nauditi ili uvrijediti drugu osobu,
• Su netočni ili promoviraju ilegalne aktivnosti,
• Su ilegalna kopija nečijeg autorskog rada,
• Uključuju pornografske materijale,
• Potpomažu ilegalne aktivnosti,
• krše ove Uvjete korištenja ili bilo koji zakon Republike Hrvatske.

Članak 13.

Objavom na ili putem stranice Ticket2go.hr Korisnik je Udruzi mladih Forestland dao besplatnu, pravno valjanu, nepovratnu i neekskluzivnu licencu za uporabu, reprodukciju, mijenjanje, objavljivanje, prilagođavanje, prevođenje, distribuciju, provođenje i prikazivanje te komunikacije, same ili kao dijela veće cjeline, u bilo kojem obliku, na bilo kojem mediju ili putem bilo koje tehnologije, bilo poznate ili kasnije razvijene, te dijeljenje takvih prava s višestrukim djeliteljima te licence.

VIII. NAKNADA ŠTETE

Članak 14.

Korisnik se slaže da neće smatrati odgovornim Udrugu mladih Forestland, njene podružnice, njihove odgovorne osobe, zaposlenike i agente, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom stranice Ticket2go.hr od strane Korisnika.

IX. PREKID POSLOVNOG ODNOSA

Članak 15.

FORESTLAND j.d.o.o. zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja Vašeg korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koju ste registrirani, a bez prethodne najave i/ili obrazloženja. FORESTLAND j.d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa.

X. PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA

Članak 16.

FORESTLAND j.d.o.o. zadržava pravo promjene Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovorna za moguće posljedice koje su proizašle iz takvih promjena. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na stranici Ticket2go.hr te se podrazumijeva da je Korisnik nove Uvjete u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio.

XI. OSTALO

Članak 17.

Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovog Uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava.

Članak 18.

Sjedište Udruge mladih Forestland je Pleškovec 29, 40311 Lopatinec, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja stranice Ticket2go.hr (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda Čakovcu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Ticket2Go.hr koristi kolačiće (engl. cookies), kako bi se osigurala funkcionalnost stranice. Osim toga, uz tvoju dozvolu, prikupljaju se podaci o tvojim posjetama stranici. Više informacija o kolačićima možeš pronaći ovdje.